نفی اعتراضات توهین به ملت است

آقای خامنه ای خرسند از خاموش کردن توطئه ای که به گفته او خفه شد. اعتراضاتی که صد شهر را در نوردید و خروش ملتی دربند را در مقابل رژیم تا دندان مسلح به اسلحه و ایدئولوژی مرگبار باعث شد ، به گفته آقای خامنه ای در نطفه خفه شد، او در مقابل جانهای از دست رفته و خونهای ریخته جوانان برومند این کشور هیچ ابراز تاسف نکرد. مشاوران او هرگز به او نگفتند در تاکسیها ، در خیابانها، در مغازه ها مردم چه میگویند. مشاوران او هرگز با لباس مبدل با مردمی که به شرافت آنها اهانت شده سخن نگفتند، ماموران او عصبی، بی شرافت و بی اخلاق خون بیگناهان را ریختند و به خیالشان بر آمریکا حمله میبرند، ماموران او جوانانی را به خاک و خون کشیدند که به آینده این کشور اهمیت میدادتد، وگرنه کسانی که پول و مکنت کافی دارند نیازی به این نگرانیها ندارند، یک پایشان در مرسدس است و یک پایشان در اداره جات و شرکتهای چند میلیاردی و اگر بخواهند آب و هوایی تازه کنند همیشه ایرلاینهای درجه یک برای حمل و نقلشان حاضرند، آقای خامنه ای هفته پیش از اعتراضات راه پاسارگاد را بستید، مردم را از هر ابزاری برای جمع شدن و همزبانی محروم کردید، خودتان حج دارید، جماعت دارید، تظاهرات فرمایشی دارید. ولی یادتان باشد دنیا به نظاره رشادت این جوانان برومند ایرانیست که ترس از نهادشان دوباره رخت بسته و هر چند زد و بند کردید باز هم شیردلانه میخروشند.

جهان به نظاره است و آزادی هر چه سخت تر شیرین تر.یکصد سال و فراتر از آن تلاش مردم ایران برای آزادی نباید به شما ختم بشود که به آزادی حتی اعتقاد هم ندارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *