روز: آگوست 4, 2019

ارتباط قوانین آزادی اسلحه در آمریکا و روابط بین المللی این کشور

دولت آمریکا متشکل از دو حزب نسبتا اشرافی جمهوری خواه و دموکرات و حزب نسبتا کم سابقه نئوکان هاست که اقبال اجتماعی چندانی ندارد. اختلاف عمده سیاست این دو حزب از جمله به دلیل قوانین مربوط به خرید و فروش و حمل اسلحه (و نه صادرات آن) و نیز بیمه […]