دسته: شطرنج سیاسی

تحقیر توده های مردمی کشته شده و بزرگنمایی جراحت استخوان سگ

سیاست حذف نام، هویت و حتی صورت مساله از مرگ هزاران انسان که با رنج مادر، مشقت پدر، فقر، گرفتاری و در حصر متولد میشوند در مقابل بزرگنمایی جراحت استخوان سگ زخمی در حمله حماس به اسرائیل یا مصاحبه بانویی که از دست حماس آزاد شده ، بیانگر بخشی از […]

تعمید ششم ، تعمید سیاست

نقطه شروع هر اندیشه ای بهتر است که به اجبار نباشد، ورود به عرصه اندیشمندی مانند ورود دینداران به فرقه و مسلک خود نیازمند تعمید است. تعمید یعنی قصد کردن برای انجام کاری که معمولا بنیادهای فکری دارد، برای انجام کارهای غریزی تعمید لازم نیست. این که سیاست و حکمت […]

فرانسه و صدور مهره های بدل آزادی

فرانسوی ها در سال ۱٨٨۶ پس از اینکه مهره آزادی خویش را به آمریکا دادند وارد عرصه ای شدند که آن را شطرنج سیاسی مینامند. در این شطرنج فرانسوی ها با گشایش ناپلئونی دو مهره آزادی بدلی دیگر به ایران زدند، روح الله الموسوی اول که ایران را بدل به […]