جنگ اسرائیل با عروسکها – از جمله گریز فلسفی به نبردهای سامی-جهودی (برادرکشی)

به نظر میرسد نبرد اسرائیل با کودکان به درجه ای رسیده که به جای سلاح باید با عروسک با انها جنگید.

image

گزیده ای از کتاب امثال سلیمان پسر داود نوشته ویلیام گلن، سال 1831 میلادی چاپ لندن

توضیح : در این گزیده سلیمان پسر داود از ریختن خون بیگناهان و تنفر خداوند از آن بیم میدهد. اصول اعتقادی حکومتی که خود را منتسب به جهود میداند ولی از عمل کردن به دساتیر “سلیمانی” سر باز میزند نه تنها جهودی نیست بلکه چیز دیگریست. از قضا هیچ کشوری مانند ایران (داودی، سلیمانی، موسوی، کنعانی، یوسف و …. ) یعنی اسما، الحسنی یهودی ندارد.
از جمله از لحاظ فلسفی باید اذعان کرد که تضاد و تفرقی که به مرگ و ارتداد بیانجامد از لحاظ فلسفی مبین دو نکته است، نکته اول اینکه سرداران سپاه یعنی سلیمانی و رضی موسوی و مانند آنها که اسماءالحسنی قرآنی (جهودی) دارند 1- بر خلاف حاکمان اسرائیل دستشان به خون بیگناه آغشته نشده ( یعنی قرآنی هستند و مطابق اسفار جهودی از جمله کتاب سلیمان که در بالا آمد ) پاک دست و پاک دامن هستند. 2- اینکه جهود به عناد و به استدراج از مقامات خود هبوط میابد از جمله از سلیمان، از موسی از عیسی و از زهد و … اسقاط میابد. چرایی این امر از حکمات الهیست از جمله برادر کشی در جهود به سنت در کتب ایشان مندرج است زیرا ایشان تشابهات و هم خونی با یکدیگر را فراموش میکنند و از هم پیوند میگسلند و در نهایت با هم میجنگند. قابیل تنها پس از قتل هابیل است که به میراث او دست میابد (از جمله زن او که خود خواهر اوست) یعنی اینان به میراث یکدیگر پس از قتل و برادرکشی دست میابند و در این برادر کشی آنکه طاهر است وفات میابد.
فلذا در این پارنوشته باید اذعان کرد، نخست اینکه تمام جهود از آن اسلام است یعنی اسلام وارث و میراث یهود است و قوانین تکوین یافته اسلامی و فقهی بسط و گسترش نظام الهی یهودیست و یهود غیر از اسلام وجود ندارد یا اگر دارد (مانند ارتدوکس های یهودی که از قضا با اسرائیل مخالفند) با اسلام مخالفتی ندارند.
نکته دیگر (دوم) آنکه جنگ با عروسکها (بت ها) در دو دین اسلام و جهودیت مشترک است یعنی مبدا منصوص هر دو یک خداست که دساتیر خود را کمال داده است و از یک لوح به یک کتاب گسترانیده است. قرآن 41 بار از این قوم نام برده شده; همچنین در عهدین، سیر تحوّلات و اوصاف آنان در اسفار گوناگون بیان شده است.
به نظر میرسد که برادر کشی نیز (میراث هابیل و قابیل) از این قوم جهود باشد.

ذیل این نبشته باید گفت: قوم گرایی از جمله در اسرائیلیون و در نظام حکومتی ایران تشابهات عدیده دارد و ما که از این اقوام نیستیم در هزار توی قدرت گرایی جهودیت محکوم به بی عملی. لیک آسمان بگرید بر این همه کودک معصوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *