فره ایزدی و روح القدس

در اساطیر باستانی ایران فره ایزدی برای پادشاهان ایرانی تعریف گردیده است، از جمله جمشید شاه پادشاه آرمان ساز و قابل باور در شاهنامه است. پادشاهی با فره ایزدی و شهریاری. نخستین آموزگار تمدن بشری. جمشید در گفتار شاهنامه پسر طهمورث دیوبند است. بعد از پدر بر تخت تکیه می‌زند و پندهای پدر را آویزه گوش می‌کند. جهان سر به سر او را بنده و گوش به فرمان‌اند و دیو و مرغ و پری از این اصل جدا نیستند. در راه پادشاهی فره ایزدی، فره شهریاری همراهی‌اش می‌کنند تا دست بدان را کوتاه و روان‌ها را به سوی روشنی راهنمایی کند1. در پی پتیارگی زمان و کردار ناپسند فره ایزدی از او رخت برمیبندد.

در کتب دینی نقش فره ایزدی به روح القدس تغییر نام و هویت میابد از جمله داود از پادشاهانی است که روح القدس در وی حلول کرده و سپس از ترس نتیجه کردار ناصواب از وی جد میگردد تا اینکه داود به توبه و انابت میپردازد2. روح القدس به عنوان حلقه ارتباطی باقی مانده بین خدا و پسران جدا شده او از جمله عیسی مسیح توصیف می شود3.

ایرانیان به سکونت روح القدس (فر ایزدی) از جمله در ایران ایمان داشته اند از جمله در شعر ای ایران (روح الله خالقی) اشاره به نور ایزدی (فر ایزدی) میکند که همیشه رهنمای ایرانیان است. این شعر که به عنوان سرود ملی ایران نیز تقدس یافته است، نوید نوعی هدایت و مسیر یابی در طول تاریخ برای یک ملت است. به عبارتی نور ایزدی نمیتواند یک عنصر فردی باشد که با پایان عمر فردی مانند جمشید یا داود یا مسیح از جهان رخت بربندد، در مقابل به نظر میرسد میراث مسیح یعنی روح القدس و فره او از جسم عیسی و حضور او مولد ثمرات و میوه های بیشتری بوده است. جسم مسیح پس از مصلوب شدن و رفتن از میان بشر به صورت روح القدس مولد آرامش ، صلح ، محبت و حتی تغییرات فردی و اجتماعی در میان دشمنان او و ایمان داران میگردد.

بعید است با توجه به نشانی که از فره ایزدی در تاریخ ایران آمده است،بتوان به ثمره و نهایت امر ایران شک داشت. در واقع میراث پادشاهی کیانیان در اوستا و آیین مسیحیت نوعی معرفت به عنصر یا ذات متعالی به نام فره ایزدی یا روح القدس است که رهنما و راهبر پادشاه موبدان است. در تاریخ معاصر ایران اتفاقا پادشاه موبدی مانند روح ا… خمینی وجود نداشته است. محمد رضا پهلوی و بانوی ایشان فره (فرح )پهلوی نیز نشانی واژشناختی از میراث ایرانی یعنی فره داشته اند، محمد رضا پهلوی پادشاه فرهمند ایران بوده است، آنچه به واسطه انقلاب ایران رخ داده و نظامی که اکنون هر چند کژدار و مریض در مقابل نوعی استکبار، امپریالیسم، جنایات بین المللی ایستاده است، بی دلیل و بی حکمت نیست. روانشان شاد و گرامی باد. ما در انجمن قانون و شفا بنا نداریم با وقایع تاریخ پر فراز و نشیب ایران و کسانی که در زمان و مکان خاصی آن را رقم زده اند دشمنی کنیم، فره ایزدی عنصری است که آینده و گذشته و تاریخ تمدن ایران هماره در فرازها و نشیبهایش مقرون و نیز مدیون به اوست.

دکتر امیرعلی رستم داودپور

دبیر انجمن قانون و شفا


  1. https://amordadnews.com/7277/ ↩︎
  2. در عوض، روح القدس بر داوود نازل شد و در او سکنی گزید (اول سموئیل فصل 16 آیه 13). پس از زنا با بتشبع، داوود می ترسیدند که روح القدس از او گرفته شود (مزامیر فصل 51 آیه 11). روح القدس، بصلئیل را پُر کرد تا او را قادر به تولید اقلام مورد نیاز برای خیمه مقدس بکند (خروج فصل 31 آیه های 2 تا 5)، اما این موارد به عنوان یک ارتباط دائمی توصیف نشده اند. تمامی این رویداد (ساکن شدن روح القدس درون ایماندار) پس از صعود عیسی به آسمان تغییر کرد. از روز پنطیکاست، روح القدس به طور دائم در ایمان داران ساکن شد (اعمال رسولان فصل 2) .سکونت دائمی روح القدس، تحقق آن وعده خداوند است که او همیشه با ما خواهد بود و هرگز ما را رها نخواهد کرد. https://www.gotquestions.org/Farsi/Farsi-spirit-leave.html ↩︎
  3. ۶۳∶۱) 🔗 https://acim-farsi.org/clarification-of-terms/the-holy-spirit/#3:1 ↩︎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *