روز: آوریل 14, 2024

فره ایزدی و روح القدس

در اساطیر باستانی ایران فره ایزدی برای پادشاهان ایرانی تعریف گردیده است، از جمله جمشید شاه پادشاه آرمان ساز و قابل باور در شاهنامه است. پادشاهی با فره ایزدی و شهریاری. نخستین آموزگار تمدن بشری. جمشید در گفتار شاهنامه پسر طهمورث دیوبند است. بعد از پدر بر تخت تکیه می‌زند […]

آمار قربانیان حملات ایران به اسرائیل

به گزارش منابع تایید نشده، آخرین آمار کشته شدگان در اثر حملات موشکی ایران به اسرائیل به سی و هشت نفر رسیده است. آمار فوق تعداد نظامیان از غیر نظامیان را مشخص نمی‌سازد ولی به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز حملات بر منطقه نظامی نواتیم ، غالب کشته شدگان […]

استراتژی حمله هوایی به اسرائیل

در حالی که رسانه های بین المللی از ساقط کردن پرتابه های سبک در آسمان اسرائیل گزارش می‌دهند ، تصاویر حاکی از برخورد درصد بالایی از پرتابه های موشکی به پایگاههای نظامی اسرائیل هستند. به نظر می‌رسد استراتژی حمله نظامی درگیری دفاع هوایی اسرائیل برای مدتی با پرتابه های سبک […]

پایان چهل سال تحریم، پیامدهای حمله نظامی ایران به اسرائیل

حملات موشکی ایران به اسرائیل در دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین و نیز در پی حملات مکرر به مواضع دیپلماتیک و نظامی فرامرزی ایران، نه تنها از لحاظ نظام حقوقی بین المللی قابل توجیه بود بلکه نشان از خنثی شدن تحریم‌های چهل ساله نظامی بر کشور ایران داشت. اگر […]