حمله اسرائیل به اخلاق پزشکی

دکتر امیرعلی رستم داودپور

در حالی که اسرائیل با ویرانی بیمارستانها و قطع شریانهای خدمات پزشکی در غزه با بهانه های بی ارزش ، وارد فاز جدیدی از جنایات جنگی شده است، مرحله ای از جنایات جنگی را شاهدیم که حتی در جنگهای جهانی وقفه اینچنینی در خدمات و کار صلیب سرخ بین الملل به بهانه بستری کردن سربازان مخالف بی سابقه است.

هزاران دکتر اسرائیلی بخش خدمات درمانی با امضای نامه ای شرافت اخلاق پزشکی و قسمنامه های اخلاقی را به سخره گرفته اند اینجا و کمیته های اخلاق پزشکی با سکوت در مقابل این جنایات ماهیت وجودی خویش را به چالش کشیده اند. تصرف بیمارستان شفا و حمله با تانک به بیمارستان اندونزی در غزه و کشتار بیماران و نوزادان حدود جدیدی از جنایات پزشکی و نوعی اتانازی اخلاقی را برای اسرائیل رقم زده است.

برای من که به عنوان بخشی از کادر تخصصی آموزشی و پزشکی در حال درگیری حقوقی با دو دانشگاه آلمانی و لهستانی بوده ام، اکنون فریاد رسای تبعیض و نادیده گرفتن قواعد رایج علمی و اخلاقی را به خوبی یاد آور میشود و مهر تاییدی بر اتفاقاتی میزند که سال 2015 با بستن در دانشکده ها و آزمایشگاه در آلمان آغاز شد و در سال 2022 با افترا و اتهامات مجدد متخلفین یکی از پیچیده ترین دعاوی حقوق مدنی پژوهشگران ایرانی در اروپا، متخلفین و متهمین را به دادگاههای اروپایی کشانیدم. آنچه مایل هستم یاد آوری کنم اینست که فلسفه وجودی و عقب افتادگی مدنی را نمیتوان بر سر و بر دوش عده ای در داخل نهاد، نبرد فرهنگی ، علمی ، اقتصادی و پژوهشی یک حقیقت واقعی است که نمیتوان از آن صرف نظر کرد.

زمانی که به مرحله قضاوت در مورد اتباع خارجی بخصوص در مورد کشورهایی که در جهت تخریب هویت آنها سالها کار مدون در جهان از سوی نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی بین المللی و غربی انجام گرفته (از جمله اعراب و ایران) در مورد مسائل اخلاقی، حقوق معنوی و … میرسد نهادها و حکومتهای فریبکار موازنه خویش را از دست داده و از پاسخگویی غیر تبعیض آمیز وا میمانند.

در حالی که حضور پژوهشگران ایرانی در تمام جهان با حق آزادی پژوهش معنی میابد، در نهایت محدودیت ها در سطوح عالی و نیز شرایط ناپایدار حمایتی از جمله بودجه تحقیقاتی، ارتقا رتبه شغلی ، قراردادهای کوتاه و کاریابی نشان از آن دارد که در این مهاجرت ها نگرش سیاسی مبنی بر خروج و معطل کردن سرمایه های فکری و ملاحظات امنیتی تاثیرات مضر خود را میگذارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *