مواجهه سیاسی با نسل کشی

نخست وزیر بریتانیا در جلسه پارلمان این کشور در مقابل اعترلض یکی از نمایندگان مجلس به حمایت دولت بریتانیا از اسرائیل پس از کشف گورهای دست جمعی در خارج از بیمارستلن های غزه با عنوان کردن این مطلب که اسرائیل یک دولت دموکراتیک است از محکوم کردن این جنایات سر باز زده و از عملکرد اسرائیل دفاع کرد.

در حالی که اعتراضات دانشگاهی و مردمی درسرتاسر جهان پس از بیش از سی و چهار هزار کشته و نزدیک صد هزار معلول و مصدوم حتی کشورهای غربی طرفدار حکومت صهیونیست اسرائیل را در بر گرفت، جمعی از فعالان سیاسی گمان میکنند که موضوعی به مقیاس نسل کشی میتواند مورد تمسخر یا حتی بازیهای سیاسی قرار گیرد.

ابعاد جنایات جنگی ما را در مقابل پرسش بزرگی قرار میدهد و آن اینست که منافع عاید از این جنایات جنگی برای طرفداران آن چیست و قشر خاکستری تبلیغاتچی با چه بهایی خود را در مقابل قضاوت تاریخ قرار میدهند؟

ملیت یک اصل غیر ارادیست و تولد وجه جبری دارد، از این رو ابراز بی تفاوتی نسبت به حوادثی که در جهان میگذرد نوعی تسلیم و تمکین در برابر جبر تولد است، در تسلیم و تمکین در برابرجبرتولد، تفاوتی میان افغانستانی منفعل و آمریکایی وجود ندارد یعنی هر دو ازتولد رضایت دارند، یکی با انفعال خویش این رضایت را نشان میدهد و دیگری نیز با زندگی خویشتن. مفهوم تسلیم در برابر جبرهمان اسلام معنویست، اسلام معنوی تسلیم در برابرخواست و اجبار غالب و نوعی ایستایی است که مخالف مفهوم سلوک و حکمت خسروانی-ایرانیست.

در حالی که مبارزانی که از سرنوشت به تنگ آمده اند اگر چه مسما به اسلام و تسلیم هسند ولی به مقام تعالی و مبارزه وارد شده اند. هر چند فلاسفه قائل به جبرذاتی باشند، ایجادقابلیت مبارزه ، ایستادگی و غلبه بر موانع زندگی خود نوعی آیین مبارزه و تسلیم نشدن است.

جبر ذاتی اینست که عارف میداند که گریان و خندان از آن خداست و در میابد آنگاه که خدا اصلاح نمیکند، درماننمیکند، قوت و توان ایستادگی نمیدهد، ابزار مبارزه را میگیرد و بنی بشز را تضعیف میکند، بنده در مقام اسلام و تسلیم معنویست و آنگاه که فردتوان و جزم و حکمت و علم تغییر و بهبود را میابد، بر سستی و تسلیم و اسلام معنوی غلبه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *