روز: آوریل 18, 2024

اثر مخرب اسرائیل بر مبارزات آزادیخواهی مردم ایران

هنوز چندروزی از انتخاب نرگس محمدی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل نگذشته بود که جنگ ویرانگر غزه آغاز شد. جنگی که نه تنها جنایت اسرائیل و سیاستهای متحدانش را در اطاله تحقیر و آپارتاید شهروندان خاورمیانه نشان داد، بلکه مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران را در سایه هایی از اتهامات […]

خان ماندلا – گذر از آپارتاید

آنچه در این نوشته می آید فقط خاطره نیست. فقط شرح سختی که بر من گذشته نیست. دین ، فلسفه ، حکمت و سیاست است. مدتی بود در باب مردم غزه و رنج و مرارت بر آنها مینگاشتم و صفحات و تلاش خود را در شبکه های اجتماعی به حد […]