روز: آوریل 15, 2024

فلسطین سرزمین مقدس

حتما از خود میپرسید چرا فلسطین سرزمین مقدس است و چرا کسانی که در مورد فلسطین و رویدادهای آن خاموش و بی تفاوتند با دیگران فرق دارند.سرزمین فلسطین شاید پر حادثه ترین و پر فراز و نشیب ترین خطه در جهان بوده است، فلسطین خاستگاه ادیان، محل رویارویی امپراطوریها و […]