روز: آوریل 11, 2024

در همه شمولی و همه زمانی بودن خدا

یک عده به شدت با آنچه در گذشته اتفاق افتاده مخالفت میکنند، یک عده به شدت با آنچه در گذشته اتفاق افتاده موافقند، مثلا دو حادثه مهیب هولوکاست و حادثه فعلی نسل کشی در غزه را در نظر میگیریم. عده ای به واسطه جنایات اسرائیل به شدت ضد اسرائیلی و […]

در دوراهی جنگ و صلح و ….

پس از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ، ضربه متقابل جمهوری اسلامی به اسرائیل قطعی مینماید. در یادداشتی عنوان کردیم که حمله اسرائیل به ساختمان جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات آمریکا نمیتواند تصادفی و بدون اطلاع بایدن و موافقت ضمنی او بوده باشد تا دستاورد ترامپ در ترور قاسم […]