مهندسی اخبار و تحقیر معنوی ایرانی (خاورمیانه ای) – آزادی نیوز

هند رجب کودک پنج ساله فلسطینی که به شهادت رسید.

در مهندسی اخبار به صورت ناخودآگاه ضمیر پنهان شنونده مخاطب قرار میگیرد، در این مهندسی فرد بی آنکه بداند تحقیر شده، ترغیب شده و یا ناامید و یا تهییج میگردد، هر خبر یک لقمه معنوی برای کسانی است که در جست و جوی مسیر صحیح زندگی هستند.
دست مهندسی اخبار البته شگفت انگیز است که از هر دو قطب شرق و غرب به یکسان بیرون نمی آید، در شرق تلاش ناشیانه و گاه توهین آمیز حکومتی آشکار و مبرهن است و رفتار روزمره حکومتها و سلب حقوق معنوی به نامهای مختلف دین و مذهب و حکومت مستدل و مداوم میباشد، اما در غرب مهندسی خبر پیچیده و حرفه ای میباشد و از قضا تائیر آن در جامعه بسیار آشکار است.
امروز بی بی سی از پیروزی اسکندر کبیر 1 در غزه بر سپاه هخامنشیان میگوید، در کبیر بودن اسکندر البته اروپا متفق القول است ولی جامعه اروپایی کدام ایرانی را به کبارت و بزرگی قبول دارد و یا با او نمیستیزد؟ در این واویلای غزه ، اروپا (اگر چه نه تمام قد که در میان نخبگان سیاسی هستند کسانی که نسل کشی را از جنگ تمییز دهند) در کنار اسرائیل ایستاده و از سو استفاده از انجیل معکوس ( تورات) حمایت میکند.

در یک مورد دیگر ، نمونه ای از اخبار بی بی سی با استناد به یک تصویر که یک مرد فلسطینی را در حال بازجویی بدون لباس نشان میدهد، از احتمال ارتکاب جرایم جنگی بوسیله اسرائیل خبر میدهد، در حالی که به گواهی تصاویر ده ها هزار کودک فلسطینی در غزه به شکل فجیع جان باخته اند، تصویر این بازجویی که فرد زنده است ، تقریبا نزدیک به طبیعی مینماید.

گزارش سی ان ان از جان باختن کودک پنج ساله هند رجب به همراه خانواده اش که پس از تماس تلفنی لیان حماده پانزده ساله که خود نیز به شهادت رسید به صورت زنده گزارش شده است نشان میدهد که نیروی نظامی اسرائیل عامدانه نسبت به ارتکاب جرائم نسبت به کودکان دست میازد، آنچه در رسانه های عمومی از این قتل عام به چشم می آید مانند نوک قله یخی است که به زور از اقیانوس بیرون زده است 3. سی ان ان پس از تماس با نیروهای اسرائیل و اطلاع رسانی به آنان با اظهار بی خبری آنان مواجه میگردد. نیروهای هلال احمر فلسطین که برای نجات کودکان به آنجا اعزام شدند به نامهای یوسف زینو و احمد المدهون نیز به شهادت رسیدند.

انجیل معکوس کتابی است که انسانیت را از برخی سلب کرده (به نام عمالیق) و به گروه دیگر اجازه کشتار و نسل کشی را میدهد. در حالی که رسیدگی به موارد روزمره مهندسی خبر کارگروه ویژه میطلبد، زشت گرایی و کردار زشت مقامات وابسته به حکومت اندک جایی برای منور کردن افکار مردم را باقی نگذاشته و ابزارهای حکومتی به این کار نمی آید. در اینجا رسالت رسانه های خصوصی و منصف در تنویر افکار عمومی مردم بیشتر آشکار میشود.

در این بین البته یهودیان صلح طلب ارتدوکس مخالف دولت اسرائیل نیز از اتهام زنی مصون 4 نیستند، نمونه آن نشانه گیری سه هدف با یک تیر در اتهام زنی توامان به یهودیان ارتدوکس به اتهام سرقت ، افزایش یهودی ستیزی در سوییس همزمان با جنگ اسرائیل با کودکان فلسطینی میباشد.

این رویه ها تقریبا نشان میدهند که این اخبار مهندسی شده در رسانه های پرطرفدار از چه منابعی تغذیه میکنند.

پانوشت: این گزارش به معنای نفی عام و محتوای اخبار منتشر شده در رسانه های فوق نمیباشد.


1-https://www.bbc.com/persian/world-features-68227044

2-https://www.bbc.com/persian/articles/crg9eq81n6eo

3- https://edition.cnn.com/2024/02/10/middleeast/hind-rajab-death-israel-gaza-intl/index.html

4-https://www.bbc.com/persian/articles/c9e8kd9jygzo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *