دانشجو و کپیتالیسم (سرمایه داری)

با جهانی شدن اقتصاد، برخی کشورها داشگاهها و اندیشکده های خود را بر روی دانشجویان خارجی گشوده و اعطا بورسیه های حداقلی به دانشجویان نیز بیش از پیش رواج یافته. در این شرایط دانشجو در زیر چتر اقتصاد کشور میزبان با فراغ بال به تحصیل و تولید محتوا میپردازد. با نگاهی به کشورهای میزبان، متوجه میشویم که در میان آنان استمرار و استقرار نظام سرمایه داری ابزار لازم برای ایجاد ثروت و پذیرش مهمانان اندیشمند را فراهم میکند. درآمد دانشجویی در کشور میزبان به صورت اجاره و خرید مایحتاج اولیه کفاف زندگی حداقلی و رفاه نسبی را میکند یعنی به صورت بذر به کشور میزبان بازمیگردد. اما برای شناخت ساز و کار لازم برای تقویت اقتصادی دانشگاهها و اندیشکده ها باید کپیتالیسم را شناخت. شناخت کپیتالیسم و سرمایه داری تحسین و تردید توامان را به هنگام تایید ساز و کارهای موجود بر می انگیزد.

سرمایه داری و آپارتاید:

نخست اینکه شناخت و تایید سرمایه داری به معنای قبول استبداد ثروت در نظامهای جهانی میباشد، استبداد ثروت همان استبداد سیاسیست که با ابزار ثروت استقرار میابد. استبداد ثروت موجب شکل گیری آپارتاید و نظام دو قطبی در عرصه جهانی میگردد، در واقع در استبداد ثروت وجود کانون فقر و ضعیف و مصرف گرا لزوم میابد. استبداد ثروت نیز همان استبداد سیاسی میباشد که وجهه نظامی آن کمرنگ و نادیدنیست و قربانیان آن نیز همان فقرا هستند.

ارزش فرد در سرمایه داری (کپیتالیسم):

اگر کسی سرمایه داری را شناخته باشد، اقتدار سهامی عام و عرضه سهام را دریافته باشد، میداند که مغازه های خالی برندهای لوکس چند میلیون دلاری با فروش یک کالا در سال چگونه هزینه های خود را تامین میکنند. آنان هیچگاه از سرمایه عام خالی نمیشوند چون گردش و خرید سهام آنان در بازار رگهای اقتصادی آنان را همیشه پر میکند و در گردش در می آورد. پس حقوق فردی در این نظام به اندازه بخش کوچکی به اندازه یک بلوک ریز در سهامی عام میباشد. با شناخت این معادله و شناخت سهامی عام، ارزش دانشجو و پژوهشگر در نظام سرمایه داری و گاه پژوهش های غیرکاربردی مشخص میشود. سهامی عام قابلیت پرداخت هزینه های پژوهشگر را به صورت واحد خرد تامین میکند، حتی اگر پژوهش صرفه اقتصادی نداشته باشد، اما واحد خرد نیز هزینه گردش سهامی عام را با مصرف پرداخت میکند. این مفهوم گردش صحیح و تحسین آمیز و نیز انتقاد برانگیز چرخ اقتصاد میباشد.

پانوشت:

شناخت نظام سرمایه داری کار اساتید علوم اقتصادی میباشد، شناخت آفت ها و جنگهای اقتصادی از جمله تحریم ها ، راه اندازی سهامی عام کاذب (پدیده شبکه های پانزی) اخلال در نظام های اقتصادی کشورهای قطب فقر میباشد. با توجه به وجود دویی در هر یک از پدیده های اقتصادی ، یعنی تحریم که باعث خودکفایی میشود و شبکه های پانزی که میتوانند باعث افزایش سرمایه برای ایده های نو باشد، بحث شناخت و قانونی کردن و نیز بومی کردن برای تقویت بنیه و توان علمی داخلی و نیز جلوگیری از خون ریزی اقتصادی در جنگهای اقتصادی ضرورت میابد.

دکتر امیرعلی رستم داودپور

دبیر انجمن قانون و شفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *