استانداردهای چندگانه جهانی و نظام آپارتاید بین المللی

در برهه ای از زمان که شواهد نسل کشی در غزه از شمار افزون گشته و ارتکاب عامدانه آن با اظهارات مقامات اسرائیلی خالی از شبهه و شک میباشد، اشاره به استانداردهای چندگانه جهانی تکلیف آزادیخواهان و نیز جویندگان حقیقت را روشنتر میکند.

عراق پس از نقض دو قطعنامه بین المللی مورد حمله ویرانگرانه آمریکا و متحدان او ( متفقین جنگ جهانی دوم) قرار گرفت، پس از جنگ به دلیل خلا قدرت زمینه ساز ظهور داعش و ویرانی بخش عظیمی از ثروت معنوی خاور میانه گردید، هر چند صدام حسین هیچگاه از طرف ایرانیان قابل دفاع نبود، ولی ویرانی عراق پس از نقض قطعنامه 1441 سازمان ملل متحد و حمایت متفقین از اسرائیل بعد از نقض 81 قطعنامه سازمان ملل متحد نشانه ای آشکار از بی اعتقادی بنیادین حامیان اسرائیل به پایبندی به قوانین بین المللی و استفاده ابزاری از سازمانهای بین المللی دارد.

حتی در عرصه قضایی نیز احکام دادگاه بین المللی نسبت به نقض قوانین کیفری و ارتکاب جنایات جنگی عطف به ما سبق نمیباشد ( سابقه ندارد)، در حالی که در جبهه روسیه علیه اوکراین دادگاه بین المللی رای به توقف فوری تهاجم روسیه را به اوکراین صادر میکند، چند ماه بعد در غزه با وجود شواهد نسل کشی ، دادگاه رای به آتش بس فوری نمیدهد.

این نظامها برای مشارکت با مردم خارج از محدوده خویش به ابزار استعمار همراه با کاپیتولاسیون دست میازند در موارد داخلی بویژه درون مرزی عدم رعایت حقوق بنیادین دادرسی و نیز کمتر بودن تولرانس در مواجهه با اتباع خارجی شایع است. در مواردی به صورت بنیادین و در بزنگاههای تاریخ نگرش آپارتاید در میان تصمیم گیرندگان نمود میابد به عنوان مثال قطع یارانه دولتی آمریک به سازمان پناهجویان فلسطینی (آنروا) به مبلغ 65 میلیون دلار به اتهام شرکت چند آمبولانس در عملیات حماس و تلاش برای تصویب بسته کمک نود و پنچ میلیارددلاری به اسرائیل و اوکراین پس از طرح اتهام جنایات جنگی در دادگاه بین المللی . کمک به دولتی که متهم به جنایات جنگی میباشد حتی اگر اثبات نشده باشد نقض ماده سوم بند پنجم کنوانسیون پیشگیری از وقوع و مجازت جرائم نسل کشی میباشد. این بند همکاری و همدستی با حکومتهای متهم به نسل کشی را ممنوع میکند در حالی که ارسال اسلحه و حمایت مالی ویژه از حکومتی که جرائم آن در دادگاه بین المللی در حال بررسی میباشد ادامه دارد.

استانداردهای چندگانه و شهروند و جهانوند درجه دو و سه پنداری، معیار مناسبی برای شناخت خیر از شرارت میباشد. هرچند نمیتوان ضعفهای بنیادین جهان خود را توجیه کنیم، اما میتوان این نظامهای آپارتاید بین المللی را به چالش کشید. به گفته جناب مولانا نمیتوان اندکی موزون آن بود و اندکی موزون این

ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این

بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش

و این مهم، موضوع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل من بود 1 ، تفاوت بین رساله و پایان نامه اینست که رساله تا زمان عملی شدن آمال و تئوروم تحقیق پایان نمیابد،َ پایان نامه برای اخذ مدرک و جستجوی کار است1- لزوم تکوین نظامهای جدید غیر دولتی  در مقابله با استانداردهای چندگانه بین المللی – امیرعلی داودپور، کانون پزشکی و حقوق ایرانی 1402( The necessity of developing new non-governmental systems in dealing with multiple international standards )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *