سرکوب داخلی و سرکوب خارجی

نوار غزه

سرکوب داخلی زمانی رخ میدهد که مردم برای احقاق حق یا برای مطالبات مدنی و یا اقتصادی و سیاسی خود با مانعی به نام حکومت و عوامل اجرایی آن مواجه میشوند، درخواست لغو حجاب اجباری از این دست بود که با خشونت و درگیری عوامل اجرایی و انتظامی و نیروهای حکومتی مواجه شد. نظیر این سرکوب های داخلی در همه جای دنیا دیده میشود، هرگاه جمعی برای مطالبات مدنی یا اجتماعی خود برخواسته و با فشار عوامل حکومتی مطالبات آنها ناقص ادا شود یا کاملا نادید گرفته شود ، نوعی سرکوب داخلی و حکومتی رخ داده است.

اما نوعی از سرکوب که دهان ملت را میبندد و اجازه مطالبات را از آنها میگیرد یا فداکاری های آنان را کمرنگ میسازد، دیدن سبعیت و کشتار مردم بیدفاع و بیگناه از جانب کسانیست که خود را متولی دموکراسی خواهی در منطقه میدانند و به طور ویژه اشاره ما به اسرائیل ، آمریکا و در درجات دیگر انگلستان، آلمان و … است.

در حالی که صدای شکستن دیوار صوتی در صدها سورتی پرواز بالای مناطق اشغالی فلسطین و نوار غزه، مردم را به وحشت می اندازد و بمبها خانه مردم را ویران کرده و جان آنها را درو میکنند باید دانست حرکت حماس یک حرکت انتفاعی برای کوچک کردن و هدر دادن فداکاری کسانیست که در اعتراضات مدنی ایران در جنبش های مترقی و صلح طلبانه زن_زندگی_آزادی و اعتراضات متعدد از جان و مال و فرزندان خود گذشت کرده اند و شدت فاجعه ای که با فندک حماس روشن شده بهانه ای به دست کسانیست که عامدانه جلوی رشد مدنیت و آزادیهای مدنی را در ایران میگیرند.

جمهوری اسلامی بیگمان از این آتش ها استقبال میکند زیرا گرمی آنها چراغ خانه استبداد را برای مدتی بیشتر روشن نگه میدارد و چوب تحقیر و تحدید را بر سر مطالبات مدنی مردم میکوبد. این نوع سرکوب، سرکوب خارجی مطالبات مدنی مردم ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *