برچسب: ستار بهشتی کیست

ستار بهشتی و راه دراز آزادی

ستار بهشتی ، گوهر عشقی

من ستار بهشتی را تا پیش از درگذشت او در بند و زندان نمیشناختم، اصولا وبلاگها و نوشته های سیاسی را هم دنبال نمیکردم، راستش اهل سیاست هم نبودم، روزی چند بیت شعر نگارش کردم که یکی از مصرعهای آن این بود ز ایران شد جهان یکباره آغاز جهان از […]