روز: جولای 8, 2019

ستار بهشتی و راه دراز آزادی

ستار بهشتی ، گوهر عشقی

من ستار بهشتی را تا پیش از درگذشت او در بند و زندان نمیشناختم، اصولا وبلاگها و نوشته های سیاسی را هم دنبال نمیکردم، راستش اهل سیاست هم نبودم، روزی چند بیت شعر نگارش کردم که یکی از مصرعهای آن این بود ز ایران شد جهان یکباره آغاز جهان از […]

سرنوشت پول ملی و نشتی ساختار اقتصادی

نشت اقتصادی ایران

سرنوشت پول ملی و نشتی ساختار اقتصادی: بیگمان مرز پر گهر از نمونه های نادر در عرصه بین المللی است، کشوری دارای ذخایر معدنی و زیر زمینی ، دارای تکنولوژی نسبتا کارآمد و مردم سخت کوش. اما چرا این مرز پر گهر دارای نقیصه هایی است که آن را از […]