برچسب: روح الله زم

پروژه های منجی سازی (ابدال سازی)

یکی از پروژه های اطلاعاتی دهه های اخیر که مجری آن (داخلی یا خارجی) مشخص نیست و با علاقه و شدت زیاد دنبال میشود، پروژه های منجی سازی و تخریبی میباشد. در راستای این پروژه ها، سرفصل های مسیح سازی ، روح الله سازی ، سوشیانت سازی و حتی شاهزاده […]

پروژه روح الله دوم فرانسه (آمد) از داستان تا راستان

روح الله زم

روز گذشته خبر اعدام آقای روح الله زم فرزند حجت الاسلام محمد علی زم منتشر شد، افکار عمومی در ایران غمزده از اعدام یکی دیگر از اتباع این کشور سوگمند شدند. فارغ از هر جهت گیری سیاسی اعدام جوان و فعال سیاسی صرف بدون اینکه کسی را به قتل رسانده […]

بیانیه پدر روح الله دوم فرانسه در مورد غلط کردن روح الله

فرانسه دو بار به صورت ناپلئونی به ایران حمله کرد، یک بار روح الله موسوی خمینی را به ایران زد، بار دوم روح الله زم را انداخت. پدر روح الله که بیرحمانه اکنون روح الله را حاشا میکند همانیست که بیرحمانه نام خدای خودش را حاشا میکند و چنان از […]

شنیدن صدا به قیمت از دست رفتن آزادی؟

کانالهای متعددی در شبکه های ماهواره ای و نیز کانالهای تلگرامی به پراکندن سخن و لیدرشیپ حرکتهای مردمی مشغولند. نیات و هدفهای آنها نیز به نظر بسیار منطقی می آید. نگارنده این سخن در بداهه رای تایید بر تمام سخنان مسیح علینژاد زده و آزادی مردم ایران را از بزرگترین […]

پروژه منجی سازی- آمد! که آمد؟ روح الله آمد امام آمد

در جامعه مهدوی که مردم انتظار نجات دهنده خود را میکشند هر از گاهی افرادی هوس میکنند که نجات دهنده خلق از آسیب و آفت استبداد شوند. اما این هوس بیش از همه به سر افرادی میافتد که در دستگاههای اطلاعاتی و رسانه ای نقش ایفا میکنند، مسیح شدن، روح […]