برچسب: آمد نیوز

شنیدن صدا به قیمت از دست رفتن آزادی؟

کانالهای متعددی در شبکه های ماهواره ای و نیز کانالهای تلگرامی به پراکندن سخن و لیدرشیپ حرکتهای مردمی مشغولند. نیات و هدفهای آنها نیز به نظر بسیار منطقی می آید. نگارنده این سخن در بداهه رای تایید بر تمام سخنان مسیح علینژاد زده و آزادی مردم ایران را از بزرگترین […]

پروژه منجی سازی- آمد! که آمد؟ روح الله آمد امام آمد

در جامعه مهدوی که مردم انتظار نجات دهنده خود را میکشند هر از گاهی افرادی هوس میکنند که نجات دهنده خلق از آسیب و آفت استبداد شوند. اما این هوس بیش از همه به سر افرادی میافتد که در دستگاههای اطلاعاتی و رسانه ای نقش ایفا میکنند، مسیح شدن، روح […]