در قداست مقام حافظ و ارزیابی هرمنوتیک گفتار حافظ در درگذشت مرحوم ابراهیم رئیسی


معمولا در مسیحیت معجزات افرادی که قدیس اعلام می‌شوند در یک دوره چند ماهه بررسی و ارزیابی می‌شود. یک فرد زمانی واجد شرایط قدیس شدن است که حداقل دو معجزه به او نسبت داده شود و مورد تایید قرار بگیرد.
قدیس ها معمولا از احترام فراوان برخوردارند و گاه زیارت و پرستش میشوند. ایرانیان از قدیم نسبت به لسان الغیب بودن حافظ و تفال به سخنان ایشان که از جمله به دلیل وفور اندیشه نیک و خیرخواهی به عنوان راهنما و پیشگو مورد استفاده قرار میگیرد اعتقاد داشته اند.
در آخرین مورد تفال شگفت انگیز به حضرت حافظ که به سمع و نظر عالمیان نیز رسید، تفال مرحوم ابراهیم رئیسی بود که از جمله ایشان این تفال را خطاب به رژیم جنایتکار صهیونیستی تفسیر کردند.
*دورِ فلکی یکسَره بر مِنْهَجِ عدل است

خوش باش که ظالم نَبَرد راه به منزل*

اقای رئیسی در بازگشت از سد قلعه دختر جان به جان آفرین تسلیم کرد و تفال ایشان نیز در نهایت گویا خطاب به خود ایشان بود، هر چند در نهایت مرحوم آقای رئیسی به خانه خویش نرسید، اما گمان نکنیم که منزل فقط خانه و خانواده است. بلکه خانه و منزل ، رسیدن به خانه و جایگاه غایی و نهایی آدمیست. در تفسیر تفال حافظ باید گفت گمان نکنیم که رژیم صهیونیستی و طرفدارانش راهی به منزل نهایی ببرند. اما به هر حال همه معجزه حافظ را دیدند و دانستند کسانی که در حق دختران و زنان ظلم مرتکب شده باشند(از جمله در جنبش زن زندگی آزادی)، در عمل از رسیدن و سالم برگشتن از مقام ایشان ناکام خواهند ماند. چه رسد به کسانی که دختران و کودکان معصوم را قتل عام کرده باشند (نظیر اسرائیل و همدستانش).

https://www.instagram.com/tavaanatech/reel/C7LXIOpPKyS/

درگذشت مرحوم ابراهیم رئیسی درس عبرتی شد برای کسانی که مصرع اول این بیت را باور ندارند.

دورِ فلکی یکسَره بر مِنْهَجِ عدل است

خوش باش که ظالم نَبَرد راه به منزل

نکته اینجاست که تفسیر اشعار حافظ کار هرکسی نمیباشد و یا قلب کردن مخاطب (از جمله اینکه شعر را به کسی که حافظ نمیپسندد هدیه کنید) کاری نادرست است

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید

زیرا حافظ دوام دارد

ثبت است در جریده عالم دوام ما

دوام حافظ در اینترنت (جریده عالم) تا ابد خواهد بود.

بگذار اینگونه جمله هرمنوتیک درگذشت مرحوم آقای ابراهیم رئیسی را بنگاریم:

*آقایان از سد قلعه دختر (کوهدختر) به سلامت گذر نخواهید کرد. *

خطاب این جمله هرمنوتیک هم به جمهوری اسلامیست که البته جای اصلاح و بازگشت دارد، هم به اسرائیل جنایتکار که جای بازگشتی برای او نمانده است.

نام محفوظ
انجمن قانون و شفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *