روز: آوریل 13, 2024

آغاز حمله ایران به اسرائیل

بنابر گزارشها صدها پهپاد و پرتابه ایرانی به مقصد اسرائیل پرتاب شده است. گزارش‌های تائید نشده حاکی از دستکاری و تخریب در شبکه الکترونیک دفاع هوایی اسرائیل بوسیله گروه هکرهای وابسته به دولت ایران می‌باشد. اخبار اضافی به تدریج تکمیل خواهد شد. فوری: ورود پرتابه های ایرانی به فضای تل […]