حمایت و عضویت در آزادی نیوز

شیر بالدار انجمن قانون و شفا
انجمن قانون و شفا

با تصویب هیئت امنا آزادی نیوز (انجمن قانون و شفا) مورخ 30.03.2024 چهار سطح حمایت از آزادی نیوز تصویب گردید. سطح رایگان جهت عضویت در خبرنامه، سطح حامی آزادی نیوز جهت حمایت از فعالیت غیر وابسته گاهنامه آزادی نیوز ، سطح حامی جمهوریخواه جهت حمایت از فعالیت مدنی جمهوریخواهی انجمن شامل نشر مقالات و فعالیت های مدنی و سطح حامی شیر بالدار جهت حمایت از آزادی نیوز و انجمن قانون و شفا جهت پیشبرد مبارزات اجتماعی انجمن ، بیانگر مشارکت شما در پیگیری امور مدنی از سوی انجمن قانون و شفا و کانون پزشکی و حقوق ایرانی میباشد.

با احترام

دکتر امیرعلی رستم داودپور

دبیر انجمن قانون و شفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *