پروژه های منجی سازی (ابدال سازی)

یکی از پروژه های اطلاعاتی دهه های اخیر که مجری آن (داخلی یا خارجی) مشخص نیست و با علاقه و شدت زیاد دنبال میشود، پروژه های منجی سازی و تخریبی میباشد.

در راستای این پروژه ها، سرفصل های مسیح سازی ، روح الله سازی ، سوشیانت سازی و حتی شاهزاده سازی تاکنون اجرا و دنبال شده است.

در اصطلاح عرفانی، ابدال یا بدل ها، جانشین کسانی هستند که جای خالی آنها در زمین احساس میگردد. مردم همواره منتظر ظهور خداوند در زمین و دیدن دوباره معجزات با چشم باز هستند. اما شبکه های اطلاعاتی با آگاهیی از این آرزوی دیرینه هر از گاهی سوشیانتهایی مانند هخا، مسیحایی مانند مسیح علی نژاد، خمینی هایی مانند روح الله فرانسه و آمد نیوزش و شاهزاده هایی مانند سرین را ایجاد میکنند تا نه تنها وهن مردم ساده دل بلکه باعث از دست رفتن آمال آزادیخواهی ملل دربند کنند.

پزوژهای منجی سازی در خاورمیانه، آفریقا و هند به دلیل گرایش روحانی زیاد ملل به مذاهب و ادیان سابقه عملیاتی دارد، این پروژه ها محدود به زمان یا حکومت خاصی نیست ولی غالبا پروپاگاندای حکومتی به استهزا ادیان مغلوب و ممنوع میپردازند. پروژهایی از این قبیل در رسته وهن ادیان و تفرقه اندازی بین ملت تلقی میگردند ولی سیستم ها و ارگان های اطلاعاتی که آشکارا به دستگیری و بازداشت زندانیان عقیدتی خرد میپردازند ، از چنین سرفصل هایی به خوبی برای شناسایی دگر اندیشان و دستگیری آنان استفاده میکنند و کرده اند.

اما آیا این پایان کار است؟ گمان نکنیم هوش بشری و سازمانهای اطلاعاتی فاسد داخلی و خارجی در استهزا آمال ملت راه به جایی ببرد.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *