اعتراضات ایران و تیر خلاص به اسلام رحمانی در سیاست


تیر خلاص به اسلام رحمانی

اعتراضات اخیر در ایران و برخورد حاکمیت با آن هزینه اقتصادی عظیمی بر اقتصادهای نوپا و ضعیف آنلاین ایران که در مقایسه با اقتصادهای آنلاین غربی بازیچه ای بیش نیستند کرد، اما ضرر اصلی اعتراضات و ضربه اصلی آن به ایدئولوژی اسلام رحمانی و دخالت اسلام رحمانی در سیاست بود، هیچگاه نمیتوان حاشا کرد که اسلام غیر سیاسی میتواند مردمی درستکار و امین را تربیت کند، اسلام و بایدها و نبایدهای آن اگرچه نفی آشکار هویت ملی و استقلال افراد است ولی طبق تجربه مردمی امین درستکار و پاکیزه را تربیت و اصلاح میکند که لازمه خروج اعراب از دوره جاهلیت صغری و ورود به کارزار تمدن سازی عربی بودند که پیش از آن در سیطره ایران ، روم ، هند و چین بود ولی کارکرد اسلام در قرون متمادی نشان داده که اسلام سیاسی با نفی دگراندیشی و تسامح هیچگاه گذرگاه خوبی برای رسیدن به تعالی اجتماعی نیست. اسلام در واقع با نفی دگراندیشی یعنی همان کفر و شرک پی ریزی شده و سنگ بنای آن همان تفرقه و عدم تسامح و سازگاری است. تلاشهای بسیار برای قالب کردن اسلام سیاسی در الگوی اخلاقیات و بشردوستی همواره شکست خورده است زیرا هر حاکمیتی و سیاستی که به نام اسلام باشد در بحبوحه ها و بزنگاههای حساس بند و زمام و افسار خویش را از دست میدهد و ضعیفان را میسوزاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *