کشتار ایرانیان و عملیات مرصاد 2

در زمان انقلاب و نیز در سالهای اولیه آن من کودک خردسالی بودم، ولی داستانی شنیدم که عجیب است که هنوز در یاد دارم، شنیدم که ج. اسلامی در زندان اخباری دروغین مبنی بر پیروزی مجاهدین خلق و گروه های مبارز دیگر پخش میکرد و سپس کسانی که از شنیدن این اخبار در زندان ذوق کرده بودند به جوخه های اعدام میسپرد، زیرا به این نتیجه رسیده بود که آنها در دل خود با گروه های مبارز هستند و توبه آنها در زبان بوده است. در روم قدیم یکی از تفریحات رومیان مبارزه گلادیاتورها با هم بود، نه به دلیل جنگ و کشتاری که در استادیوم رخ میداد، بلکه به دلیل اینکه گلادیاتورها در واقع دوستانی بودند که با هم مبارزه میکردند، یعنی مبارزینی که یک هدف داشتند و در نبرد با رومیان مغلوب شده بودند اکنون باید همدیگر را میکشتند و رومیان از دیدن جنگ این دوستان با هم لذت میبردند و آنان را مسخره میکردند. در واقع به نظر میرسد قیام اسپارتاکوس و یارانش به دلیل همین تحقیر بود.

جمهوری اسلامی بارها با جنگ رسانه ای و با برافراشتن مبارزین دروغین ، کسانی را به زندان و محاکمه و چه بسا اعدام کشانده است، این حربه ج. اسلامی که یادگار همان کشتار مبارزان اول انقلاب است هنوز هم در سخنان سران این حکومت نمود دارد. کار آنها به جایی رسیده که اعتراض مردم عادی در بیش از صد شهر برای آنها حکم مرصاد و عملیات فروغ جاویدان را دارد. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در صفحه توییتر خود نوشت: خیال کردند عملیات فروغ جاودان 2 را کلید زده اند ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد 2 کلید خورده است، مردمی که بسیاری از آنها حتی سنگ هم در دست ندارند برای این بردگان اهریمن به حکم زندانی جنگی و مبارز مسلح را دارند. این حکومت و سران آن نمیدانند که این اهریمنان در واقع شیوه های خود را در انقلاب که همان تظاهرات بودم محکوم میکنند و خود را از هر گونه وجاهت قانونی در محضر عدالت خلع میکنند. آنان در واقع نماد کامل کسانی هستند که دنیای ظلم و جور را بر عدالتی که روزی فرا خواهد رسید برگزیده اند. آنان مجاهد با نفس هستند به این معنی که نفس اعمال خویش را و آنچه که در طول هزار و چهارصد سال حکومت اسلام بر مردمان عادی کرده اند محکوم کرده و با آن میجنگند و خودکشی عقیدتی میکنند. فساد آنها هیچگاه کمتر از سایر نظامهای فاسد جهان نیست و به گمانشان جنگ تمام دنیا با آنها بر مراتب روحانی آنها می افزاید، هر گاه در یک جای بدن عفونتی رخ دهد تمام بدن برای مبارزه با آن هماهنگ میشود و این عفونت زدگان نمیدانند که در آفرینش نقطه بیماری هستند که جامعه را در حد همان زندانهای اول انقلاب قضاوت و اداره میکنند. قطع اینترنت ، اظهار نظرهای تنفر آمیز در مورد مردم و کشتار آنها با ابزارهای جنگی، سپاه و بسیجی که حتی شرافت افسران زمان شاه را ندارد که در مقابل مردم آرام بگیرد نشان از دودمانی جهنمی است که به جز قدرت فاسد به هیچ نمی اندیشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *