روز: جولای 13, 2019

قتل یک بانوی ایرانی به دست وزیر سابق علوم و آموزش و پرورش: محمد علی نجفی

کوتاه سخن اینکه فارغ از هر سیاستی، فرهنگ و آموزش ما به دست کسانی سپرده شده که برای خفه کردن صدای اسلحه از بالش استفاده میکنند، آنها در برنامه ریزی برای خفه کردن صدا تبحر دارند ، آیا چنین کسی و کسانی میتوانند سابقه قتل و برنامه ریزی برای قتل […]