فیلترینگ سایت آزادی نیوز در ایران.

آزادی نیوز

سایت آزادی نیوز یک سایت تحلیلی است که در آن به جای خواندن اخبار میتوانید دیدگاههای شخصی خود را در مورد مسائل قدیمی و جدید درج کنید، هرچند در میان سیل پیامهای هرزنامه که به آزادی نیوز ارسال میشوند گاهی پیامهای خوانندگان در پس فیلترینگ حذف میشود، ولی سایت آزادی نیوز شخصا اقدام به حذف پیامها نمیکند، سایت آزادی نیوز عقیده دارد هرگونه آزادی سیاسی بدون آزادی فرهنگی محکوم به شکست است، آزادی مقدس بدون آزادی فرهنگی و بدون تعالی فرهنگی به دست نمی آید، سایت آزادی نیوز عقیده دارد همه ملتهای عقب نگه داشته شده جهان یعنی امت اسلامی ، باید آگاه بشوند و آنگاه است که میان آنان از خودشان ستارگانی فرهیخته مزین به سلاح ادب ، گفتار نیک و پندار نیک برخواهد خواست تا آزادی را برای آنان به ارمغان بیاورد، آزادی که با شکست از دشمن مانند آمریکا به ارمغان بیاید مقدس نیست، آزادی که با خون و خشونت به دست بیاید مقدس نیست، آزادی که با تخریب اقتصاد و مایملک یک ملت و زیرساختهای اقتصادی آن به دست بیاید مقدس نیست ، سایت آزادی نیوز عقیده دارد اگر آزادی به دست آمده از روشهای نامقدس باشد ، بیگمان شرافتی در آن وجود نخواهد داشت، آزادی نیوز یعنی آزادی تک تک مردم و رسیدن آنان به آن درجه که بدیها را ببینند، نقد کنند، برخیزند و قلم به دست گیرند و دیگران را آگاه کنند، در میان این همه مردم دنیا هر روز تعدادی به آزادی نیوز میپیوندند، زیرا هر روز تعدادی بدی و نقص را میبینند ، از خود سوال میپرسند و مسیر خود را تغییر میدهند. مسیری که در ابتدا به آنان در بدو تولد آموخته شده ، مسیری که باید جرات کرد و از آن پا را فراتر گذاشت، آزادی نیوز یک رسانه صرفا سیاسی نیست بلکه یک رسانه فرهنگی سیاسی است، زیرا سیاست یعنی به پرسش گرفتن حاکمانی که خود را بالاتر از تو دانسته و گوی سرکوب و استبداد رای خویش را برگزیده اند. بلوغ فردی انسان خبر آزادی او را میرساند، صدایی که شاید در عالم نپیچد ولی در هر خانه خواهد پیچید و صدایی که شاید همه با آن موافق نباشند، ولی صدای تغییر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *