انقلاب اقتصادی،انقلاب فرهنگی و انقلاب سیاسی

باید در نظر داشت که هدف از تغییرات باید افزایش رفاه عموم جامعه باشد و تغییرات جزئی که به روی کار آمدن جمعیتی محدود و تغییر حال خواص بیانجامد نتیجه آن نظیر روی کار آمدن همین قوم (کلمه قم از قوم مشتق شده است) میگردد، مولفه انقلاب اقتصادی یعنی اول کسانی روی کار بیایند که بتوانند حقیقتا خدمتگزار مردم باشند و در افزایش رفاه اجتماعی کوشا باشند، انقلاب فرهنگی پس از انقلاب اقتصادی فراخواهد رسید زمانی که مردم توانایی درک مفاهیم عالی را پیدا کرده و در دل خود از تحقیرهایی که بر آنها به عنوان فرد قابل احترام روا میشود بیزار گردند، نتیجه چنان انقلابهایی تغییر هوشمندانه و بالندگی جوامع است وگرنه قیام داس و تبر که با خشونت همراه باشد به خشونت و تحقیر مضاعف کل جامعه و سقوط مولفه های پیشرفت میانجامد. مولفه هایی که برای ساخت و ساز آنها باید دوباره از صفر شروع کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *