سوسیال دموکراسی و مقایسه آن با کمونیسم و مارکسیسم یا کمونیسم اسلامی

ایدئولوژی به عنوان ابزار حکومت در حکومت های دیکتاتوری کاربرد وسیعی دارد خواه ایدئولوژی اسلامی باشد که اکنون بر ایران حاکم است یا ایدئولوژی مارکس و لنین و مائو. در اتحادیه اروپا این ایدئولوژی رنگ باخته ولی اینترناسیونالیسم اتحادیه اروپایی موجب افزایش تمکن مالی و کسب و کار و رفاه اجتماعی شده است. مقایسه سوسیال دموکراسی اروپایی با سایر حکومت های سوسیالیست مانند جمهوری اسلامی و شوروی و چنین در این انجمن صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *