برچسب: دستگیری روح الله زم

پروژه روح الله دوم فرانسه (آمد) از داستان تا راستان

روح الله زم

روز گذشته خبر اعدام آقای روح الله زم فرزند حجت الاسلام محمد علی زم منتشر شد، افکار عمومی در ایران غمزده از اعدام یکی دیگر از اتباع این کشور سوگمند شدند. فارغ از هر جهت گیری سیاسی اعدام جوان و فعال سیاسی صرف بدون اینکه کسی را به قتل رسانده […]

پروژه منجی سازی- آمد! که آمد؟ روح الله آمد امام آمد

در جامعه مهدوی که مردم انتظار نجات دهنده خود را میکشند هر از گاهی افرادی هوس میکنند که نجات دهنده خلق از آسیب و آفت استبداد شوند. اما این هوس بیش از همه به سر افرادی میافتد که در دستگاههای اطلاعاتی و رسانه ای نقش ایفا میکنند، مسیح شدن، روح […]