دسته: مقاله

تحقیر توده های مردمی کشته شده و بزرگنمایی جراحت استخوان سگ

سیاست حذف نام، هویت و حتی صورت مساله از مرگ هزاران انسان که با رنج مادر، مشقت پدر، فقر، گرفتاری و در حصر متولد میشوند در مقابل بزرگنمایی جراحت استخوان سگ زخمی در حمله حماس به اسرائیل یا مصاحبه بانویی که از دست حماس آزاد شده ، بیانگر بخشی از […]

ارسال مقاله به آزادی نیوز

آزادی نیوز یک رسانه ملیگرا است و همه کسانی که خود را اتباع ایران تلقی میکنند فارغ از هر رنگ و پوست و مذهب میتوانند نظرات خود را به صورت مقاله منتشر کنند. جهت ارسال مقالات خود آنها را به ایمیل azadinews@protonmail.com ارسال بفرمایید. ارسال نام ضروری نمیباشد.