جرا آزادی مقدس است و چرا کسانی که برای آن تلاش میکنند اهمیت ویژه ای دارند

کلمه آزادی در نظامهای سیاسی، ایدئولوژیک و مذهبی و حتی در تفریحات و خوشگذرانیها هزاران بار معنا شده است. آزادی مانند گلی است که تا زمان شکفتن و هویدا شدن ، شاخه های آن خشک ولی مانند شیره در آوندهای درخت در جریان است. حتی خدایان و ادیان نیز چندان از آزادی سخن نگفته اند. در جایی از متون باستان، خداوند یا فرشته ای به گیلگمش میگوید، انسان برای مرگ آفریده شده پس خوشحال باش و خوب زندگی کن.

بسیارند کسانی که به زعم خود با قلم فرسایی و دشمنی با دشمنان فرضی برای آزادی تلاش میکنند، اما همیشه عنصری تلاشهای آزادیخواهانی را که بدون ایجاد لیاقتهای فردی برای آزادی تلاش میکنند باطل میکند. باطل کردن این تلاشها دردناک ، رعب آور و حتی مرگ آفرین است. این عنصر و این مولفه ،از جنس تصادف نیست بلکه از جنس فلسفه و پرسش است. هنوز رنج مردم ایران برای رهایی از حجاب اجباری و تغییر در نگرش جامعه به ثمر نرسیده که طوفان فلسطین و رنج مردم دربند، چهره ج. ا. را موجه و حضور آنها را برای دفاع از حق مردم فلسطین توجیه میکند.

آزادی با خبرگزاریها و فحاشیها فرا نخواهد رسید، تاریخ مسیرهای بسیاری را برای رسیدن به آزادی و نیز مقاصد زیادی را برای آزادی نشان داده است. بعد از رسیدن به آزادی هر جامعه ای شکلی به خود میگیرد و گویی پس از رسیدن به آزادی، ایرادهای دیگری در آن پدید می آید که کم از استبداد نیست.

بهترین زمان برای آزادی ، زمانی است که مسیر آزادی را میپیماییم و آن همین زمانهای آموختن و اندیشیدن و پیدا کردن یک جای پای محکم برای گام نهادن است، بعد از رسیدن به آزادی شاید به جای نیلوفر آبی، گل خرزهره بروید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *