روز: آوریل 27, 2023

سوسیال دموکراسی غیر سکولار ( غیر اسلامی و غیرمسیحی)

اهمیت قضیه انتخاب نظام سیاسی ایران به زمان رضا شاه پهلوی میرسد . در حالی که شیوه حکمرانی کشور همسایه ایران یعنی عثمانی با درایت مصطفی کمال آتاتورک به نظام جمهوری تبدیل گردید و خود آتاتورک چهره ای جاودان در خاک ترکیه گشت، همزمان به آن و پس از انقلاب […]