فرانسه و صدور مهره های بدل آزادی


فرانسوی ها در سال ۱٨٨۶ پس از اینکه مهره آزادی خویش را به آمریکا دادند وارد عرصه ای شدند که آن را شطرنج سیاسی مینامند.

در این شطرنج فرانسوی ها با گشایش ناپلئونی دو مهره آزادی بدلی دیگر به ایران زدند، روح الله الموسوی اول که ایران را بدل به خانه سیاه و سوخته کرد و اخیرا روح الله دوم که پس از سیاه شدن و سوختن به جعبه مهره ها برگشت.

ازینرو باید واقعا به مهره های صادره از فرانسه که با تبدیل شدن به قلعه خائنین به ملت و آزادی ایران همواره رای مردم را میدزدند با دقت خیره شد.

خواه میم مثل مادر باشد که قداست مادر ایرانی را به سخره میگیرد، خواه روح الله ها و مسیح های دروغین باشند. آمریکا هم به فکر تروای آزادی جعلی صادره از فرانسه باشد که پی آن با خون میلیونها نفر و گرسنگی میلیونها دیگر ریخته شده.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *