برچسب: پویا بختیاری

پویا بختیاری، جانباخته میهن، منطقه جنگی مهرشهر

پویا بختیاری یکی از جانباختگان اعتراضات مردمی ایران بود، یکی از جوانان تحصیلکرده این کشور که با گلوله جنگی در وسط ایران به ملکوت آزادیخواهی پیوست. ایشان تحصیلکرده مهندسی برق بود و مایل بود برای ادامه تحصیلات راهی کانادا بشود، سفری به کشورهایی که تحصیل کرده ها را دوست دارند، […]