برچسب: سوشیانت

مساله غیبت و ظهور موعود – آیا موعود ظهور کرد

در آیین بودایی آنگاه که کسی قدر میابد و به درجات معنوی ویژه (آراهاتشیپ) میرسد گاه خود را از دیدگان مخفی میکند و به تزکیه نفس میپردازد، میوه این تزکیه نفس ، که در اسلام به آن ممسوس فی ذات الله 1گفته میشود و به علی نیز اطلاق گردیده در […]

رویای سرزمین پاک و چالش بشر برای یوتوپیا

در مقاله قبلی فلسفه تولد و تفاوت بین تولید مثل و تولید نسل و نیز تولد آدمی در اندیشه را شرح داده و بررسی کردیم. در این مقاله خواهیم گفت که بشر در آرزوی رسیدن به سرزمین پاک یا همان بهشت و مدینه فاضله چه راهی را پیموده است. بیش […]

سوشیانت موعود دین زردتشت : برگرداندن شرف از دست رفته

سوشیانت موعود دین زردتشت است که از سوی زردتشت به عنوان نیکخواه و نیک آیین و فره ور دین وعده داده شده است. سوشیانت دارای فره ایزدی است به این معنا که خداوند اهورامزدا او را یاری میکند که شرف از دست رفته را به آیین زردتشت برگرداند. اما نخست […]