برچسب: حزب شیر و خورشید سرخ ایران

اطلاعیه : تغییر عنوان انجمن شیر و خورشید سرخ ایران به انجمن قانون و شفا

ضمن عرض ادب و احترام به استحضار میرساند حزب و انجمن شیر و خورشید سرخ ایران به جهت احترام به حقوق معنوی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و نیز فیلسوف ایرانی ابوعلی سینا به انجمن قانون و شفا (انگلیسی Canon of Medicine and Law) تغییر نام میدهد. کانون موسسان […]

تشکیل هسته مرکزی حزب شیر و خورشید سرخ ایران

شیر و خورشید سرخ ایران در زمان تاسیس در ایران نمادی از کمک رسانی و همت در امر بیماران و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در ایران و سایر کشورها بود (شفا) و اکنون نماد (قانون) و بازگشتن به قانون و استانداردهای حقوق بشر در نگرش به حوادث بشری و طبیعی […]