برچسب: تفسیر قرآن

حکومت فاسقان و تفسیر قرآن

زمانی که ملت ایران با یک انگشت رای آری را میداد و در صندوق جمهور اسلامی می انداخت، نمیدانست برای گرفتن حق خود باید “زجرکش” شود. یک کارشناس دینی و مفسر قرآن در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در مورد اعتراضات آبان ۹۸ و نحوه برخورد با معترضان گفت “طبق […]