برچسب: ادامه تحصیل

کاریابی با دانش یا ادامه بیکاری با تحصیل

دکتر امیرعلی رستم داودپور تحصیل همیشه مسیر مناسبی برای اطمینان از صحت و درستی روند زندگی بوده است، ادامه تحصیلات خیال و خاطر خانواده ها را جمع میکند که فرزندشان در طول روز در جای خوبی نشسته و با اصول اخلاق و دانش و درستی سر و کار دارد، ادامه […]