دسته: جامعه مدنی

نظامهای فساد پذیر و نظامهای فساد ناپذیر

در مقالات قبل به این اشاره کردیم که هنگامی که ارزش جمهوریت در یک جامعه و نظام حکومتی درک نشود، نهادها و تشکلهای آن ضعیف شده و نقش آنها کمرنگ خواهد شد. در واقع تجربه ثابت کرده است قداست دادن به شخص در طول تاریخ همواره منتهی به فساد شده […]

تبدیل دختر آتشی به دختر آّبی – کرامت حکومت برعکس ج. اسلامی

رزومه کسانی که در دادگاه های انقلاب به دشمنی با نظام و نقض امنیت ج اسلامی محکوم میشوند مرتب بهتر میشود، از دبیرستانی اول انقلاب شروع شد و اکنون به نخست وزیری دوران جنگ، دکتر، وکیل، نماینده و فعال محیط زیست و اکنون به دختران آزادی و انقلاب کشیده شده، […]

ایران جامعه مدنی ندارد یا جامعه مدنی سرکوب شده است

اگر نگاهی به ایرانیان در خارج از کشور بیاندازید بدون تردید درخواهید یافت بسیاری از آنها در جوامع مدنی کشورهای محل سکونت جذب شده و قوانین را خوب میدانند و حتی بهتر از اتباع کشورهای دیگر رعایت میکنند, همین موضوع در مورد افغانها نیز صادق است, شایسته بررسی است که […]