برچسب: پست ایران

پست ج. اسلامی از نشانه های سو مدیریت رنج میبرد

مایل هستید یک بسته به ایران/از ایران پست کنید، این سناریوهاییست که با آنها مواجه میشوید هنگامی که بسته به ایران پست میشود مدت مدیدی را در ادارات داخلی به سرگردانی طی میکند بازرسیهای غیر متعارف انجام میشود دیر به مقصد میرسد اگر پست سفارشی نباشد در زیر در یا […]