برچسب: هاشمی رفسنجانی، شریعتمداری، لاجوردی، مفتح، دستغیب، قاضی طباطبایی، خامنه ای ، حدیده چی دباغ