برچسب: مرصاد 2

کشتار ایرانیان و عملیات مرصاد 2

در زمان انقلاب و نیز در سالهای اولیه آن من کودک خردسالی بودم، ولی داستانی شنیدم که عجیب است که هنوز در یاد دارم، شنیدم که ج. اسلامی در زندان اخباری دروغین مبنی بر پیروزی مجاهدین خلق و گروه های مبارز دیگر پخش میکرد و سپس کسانی که از شنیدن […]