برچسب: مومیایی رضاشاه

مومیایی کشف شده متعلق به رضا شاه بود، دعای عهد قیام مردگان

دعای عهد مومیایی رضا شاه

از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده: هركه چهل صبحگاه اين عهد را بخواند، از ياوران قائم ما باشد، و اگر پيش از ظهور آن حضرت از دنيا برود، خدا او را از قبر بيرون آورد، كه در خدمت آن حضرت باشد، و حق تعالی بر هر كلمه هزار حسنه […]