دسته: آزادی مقدس

بیانیه پدر روح الله دوم فرانسه در مورد غلط کردن روح الله

فرانسه دو بار به صورت ناپلئونی به ایران حمله کرد، یک بار روح الله موسوی خمینی را به ایران زد، بار دوم روح الله زم را انداخت. پدر روح الله که بیرحمانه اکنون روح الله را حاشا میکند همانیست که بیرحمانه نام خدای خودش را حاشا میکند و چنان از […]

شنیدن صدا به قیمت از دست رفتن آزادی؟

کانالهای متعددی در شبکه های ماهواره ای و نیز کانالهای تلگرامی به پراکندن سخن و لیدرشیپ حرکتهای مردمی مشغولند. نیات و هدفهای آنها نیز به نظر بسیار منطقی می آید. نگارنده این سخن در بداهه رای تایید بر تمام سخنان مسیح علینژاد زده و آزادی مردم ایران را از بزرگترین […]

پروژه منجی سازی- آمد! که آمد؟ روح الله آمد امام آمد

در جامعه مهدوی که مردم انتظار نجات دهنده خود را میکشند هر از گاهی افرادی هوس میکنند که نجات دهنده خلق از آسیب و آفت استبداد شوند. اما این هوس بیش از همه به سر افرادی میافتد که در دستگاههای اطلاعاتی و رسانه ای نقش ایفا میکنند، مسیح شدن، روح […]

تبدیل دختر آتشی به دختر آّبی – کرامت حکومت برعکس ج. اسلامی

رزومه کسانی که در دادگاه های انقلاب به دشمنی با نظام و نقض امنیت ج اسلامی محکوم میشوند مرتب بهتر میشود، از دبیرستانی اول انقلاب شروع شد و اکنون به نخست وزیری دوران جنگ، دکتر، وکیل، نماینده و فعال محیط زیست و اکنون به دختران آزادی و انقلاب کشیده شده، […]

رزومه دختر آزادی در ج اسلامی دو لیسانس، بیماری عصبی، خودسوزی- جایگاه منطقی دختر آزادی نماینده مردم در مجلس و الگوی اجتماعی

رزومه کسانی که در دادگاه های انقلاب به دشمنی با نظام و نقض امنیت ج اسلامی محکوم میشوند مرتب بهتر میشود، از دبیرستانی اول انقلاب شروع شد و اکنون به نخست وزیری دوران جنگ، دکتر، وکیل، نماینده و فعال محیط زیست و اکنون به دختران آزادی و انقلاب کشیده شده، […]

سپاه مظلومان – پیروزی خدا

  هر یک مظلوم که بر زمین میخورد ، هزار ظالم در دوزخ میافکند، نترسیدید که پرچم خویش را بلند کردید تا خداوند اینچنین به سزایتان برساند؟ نمیدانستید قضاوت خدا چگونه است؟ قضاوت خدا سخت است، با عبا و لباس تزویر وارد آنجایتان کردند که بخواهید یا نخواهید از ظالمان […]

دان آخر – آخرین دان نبرد، رزمیدن برای وطن

آخرین دان نبرد ، مبارزه برای وطن است کمربندهای سیاه و اندام قدرتمند، همه نشانه های توانمندی یک انسان در مبارزه با انسانهای دیگر است، ولی در میان مبارزان متعدد ورزشهای رزمی کمتر کسی به دان آخر دست میابد، کمربند پهلوانی که روح نبرد و مبارزه است و کمربند رستم […]

سهم زنان از آزادی – زندان | فروغ علائی زندانی شد

وقتی آزادی دروغ باشد سهم زنان از ورود به آن زندان است. میگویند آن چیز را که زیاد میگویند و میشنوید ممکن است دروغ باشد، برای ج. اسلامی آزادی فقط یک میدان است که دور آن میچرخند و یک ورزشگاه که هر دو را نیز به ارث برده اند. برای […]

أولئك الذين هبطت أعمالهم- آنها که اعمالشان باطل میشود-برجام

با ظهور و رشد انقلاب اسلامی امتیازات نیمی از جامعه باطل شد، نیمی از سپهر اندیشه در تاریکی فرو رفت و بسیاری از کشور پراکنده شدند، هاله ای از تقدس حول ارباب نظام را گرفت، جنگ و خون و شریعت به وارثان عباسیان و امویان (که خود را ورثه خلف […]

جمهوری اسلامی – میراث دروغ

جمهوری اسلامی   کتابها و جملات بسیاری در مورد جمهوری اسلامی و چگونگی پیدایش و پیشرفت آن منتشر شده است، تقریبا به همان اندازه که در مورد سرطان تحقیقات شده است. اما جمهوری اسلامی همچنان برپاست و زشتی و بیماری خود و آنچه را بر سر جامعه ایران آورده از […]